Erfgenamen van overleden werknemer hebben toch recht op ontbindingsvergoeding

10 oktober 2014By Caroline de Graaf

In deze zaak (3 oktober 2014 ECLI:NL:HR:2014:2898 (Erfgenamen/Domijn) hebben werkgever en werknemer (erflater) overeenstemming bereikt over een beëindiging van het dienstverband. Vervolgens hebben partijen de kantonrechter (pro forma) verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bij beschikking van 31 augustus 2009 heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst per 1 april 2010 ontbonden, onder toekenning van een vergoeding aan werknemer van … Read More

Drinkende KLM-purser krijgt naast ontslag geen werkloosheidsuitkering

21 juni 2014By Caroline de Graaf

Ontbinding wegens veranderingen in de omstandigheden Een KLM-purser was op 21 maart 2012 op vlucht KL0592 van Johannesburg naar Amsterdam ingedeeld. In strijd met de geldende (gedrags)regels heeft zij 8,5 uur voor de betreffende vlucht alcohol genuttigd. Omdat werkneemster haar plichten uit de arbeidsovereenkomst grovelijk heeft veronachtzaamd dient KLM een ontbindingsverzoek in. De kantonrechter (ECLI:NL:RBHAA:2012:BX0069) ontbindt … Read More

Gemeente De Wolden en Arbeidsrecht De Graaf geven informatiebijeenkomst

1 mei 2014By Caroline de Graaf

Gemeente De Wolden en Arbeidsrecht de Graaf nodigen u uit voor de bijeenkomst op 20 mei 2014 over de veranderingen in wetgeving rondom het arbeidsmarktbeleid (o.a. Participatiewet) en het nieuwe ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid). Datum: Dinsdag 20 mei 2014 Plaats: Gemeentehuis De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde. Ontwikkeling arbeidsmarktbeleid in De Wolden Een … Read More

Geen verlenging arbeidsovereenkomst

20 februari 2014By Caroline de Graaf

In deze procedure staat de vraag centraal of CO-EUR Nederland B.V. tegenover werkneemster verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt door haar arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vanwege haar zwangerschap niet te verlengen. Het College voor de Rechten van de Mens (31 januari 2014, CvRvM 2014-10) oordeelt dat hier inderdaad sprake is van een verboden … Read More

Beëindigingsovereenkomst en een (concreet) vooruitzicht op een nieuwe baan

5 februari 2014By Caroline de Graaf

In deze procedure staat de vraag centraal of de werknemer aan werkgeefster (Stichting Siriz) meer informatie had moeten verstrekken dan hij heeft gedaan ten tijde van het opstellen van de beëindigingsovereenkomst. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (3 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9240) oordeelt dat de beëindigingsovereenkomst niet onder invloed van dwaling tot stand is gekomen. De feiten Tussen werkgeefster … Read More

Vakantiewetgeving. Aansprakelijkheid Nederlandse Staat voor reeds opgebouwde maar niet-uitbetaalde vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid

21 oktober 2013By Caroline de Graaf

Aanleiding voor deze bijdrage is het arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 15 oktober 2013 in de zaak X/Staat der Nederlanden. De uitspraak sluit aan bij een aantal arresten over artikel 7 van Richtlijn (93/104/EG en zijn opvolger) 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd. Kort samengevat bepaalt het artikel dat iedere … Read More

Monster Worldwide Netherlands B.V. maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd bij arbeidsbemiddeling

20 september 2013By Caroline de Graaf

Monster Worldwide Netherlands B.V. maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd bij arbeidsbemiddeling door op vacaturesite Monsterboard aan werkgevers een keuzeoptie te bieden, waarbij kan worden geselecteerd op een maximum aantal jaren relevante werkervaring. College voor de Rechten van de Mens Oordeel: 2013-116 Datum: 18 september 2013 Dossiernummer: 2013-0105 Oordeel in de zaak van Stichting … Read More