Het ‘muizengaatje’ is betreden: Ernstig verwijtbaar handelen werkgever levert billijke vergoeding op (WWZ)

29 september 2015By Caroline de Graaf

Naast het toekennen van de transitievergoeding kan een kantonrechter besluiten om een billijke vergoeding aan de werknemer toe te kennen. Dit zal een kantonrechter niet lichtvaardig doen. Dit omdat het bij de vervulling van dit ‘muizengaatje’ moet gaan om uitzonderlijke omstandigheden in incidentele gevallen. Welnu, de Rechtbank Oost-Brabant heeft als eerste Rechtbank het muizengaatje opengezet. … Read More

Bellende buschauffeur. Cameragebruik versus privacybelang

3 juli 2015By Caroline de Graaf

Rechtvaardigt het bellen tijdens diensttijd een ontslag op staande voet? En is het gebruik maken van camerabeelden als bewijs wel toelaatbaar? Over deze verhitte kwestie moest de kantonrechter van de Rechtbank Gelderland zich vandaag buigen (ECLI:NL:RBGEL:2015:4355/ECLI:NL:RBGEL:2015:4357) Feiten Naar aanleiding van een bericht van een passagier op twitter over het mobiel bellen tijdens een dienst, wordt … Read More

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

2 juni 2015By Caroline de Graaf

Regelmatig wordt de vraag voorgelegd of de arbeidsverhouding tussen partijen wel als een arbeidsovereenkomst heeft te gelden. Of is er sprake van een andere in de wet benoemde overeenkomst tot het verrichten van werk? Om hier uitsluitsel over te verkrijgen dient de rechter zich te buigen over de kwalificatievraag. Ook de kantonrechter te Amersfoort moest … Read More

WWZ: de zieke werknemer en het opzegverbod tijdens ziekte

24 april 2015By Caroline de Graaf

Met ingang van 1 juli 2015 gaat er heel wat veranderen in het Nederlandse ontslagrecht. De ontslagroutes via het UWV en de kantonrechter blijven bestaan. Er bestaat per 1 juli 2015 echter géén vrije keuze meer in de route. Ook blijven onder de Wet Werk en Zekerheid in principe dezelfde opzegverboden van toepassing. Echter, de … Read More

Open Bedrijvendag Drenthe

3 april 2015By Caroline de Graaf

Met een record aantal van 75.000 bezoekers was de Open Bedrijvendag Drenthe vorig jaar de “grootste open dag van Nederland”. Ook dit jaar kunt u weer een kijkje gaan nemen achter de deuren die normaal voor u gesloten blijven. Altijd al willen weten wat Arbeidsrecht De Graaf eigenlijk doet en wilt u vrijblijvend over een … Read More

Het systeem van de vaststelling van vakantiedagen

24 januari 2015By Caroline de Graaf

Recentelijk mocht ik een zaak behandelen waarbij de kern van het geschil tussen werkgever en werknemer bestond uit de vaststelling van vakantiedagen. Naar aanleiding daarvan en mede naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (20 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:138) zet ik in dit artikel het systeem van de vaststelling van de vakantiedag(en) uiteen. Vaststellen … Read More