Juridisch Advies Arbeidsrecht

Juridisch advies op het gebied van het Arbeidsrecht en de Gelijke behandelingswetgeving

Arbeidsrecht De Graaf biedt juridisch advies op maat op alle gebieden van het arbeidsrecht. Of het nu gaat om een preventief advies of om ontslag, arbeidsvoorwaarden of een reorganisatie, een duidelijk en correct juridisch advies is essentieel. Een goede arbeidsrechtjurist probeert conflicten te voorkomen. Daarom adviseert Caroline De Graaf werkgevers en werknemers om al in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen, omdat er dan nog keuzes kunnen worden gemaakt. Regel zaken aan de voorkant goed dan ontstaat er aan de achterkant zelden onenigheid! Caroline de Graaf is creatief maar ook pragmatisch. Haar belangrijkste vraag aan iedere cliënt is wat hij wil bereiken en wanneer een zaak naar tevredenheid zal zijn opgelost. Dat is bepalend voor de koers die ze uitzet.
De dienstverlening bestaat uit:

  • Advisering/toetsing huidige beleid aan nieuwste wetgeving/arbeidsvoorwaardenreglementen
  • Opstellen en beoordelen van arbeids- en vaststellingsovereenkomsten
  • Adviseren/procederen in individuele en collectieve ontslagprocedures
  • Advisering/procederen in loonvorderingsprocedures en overige dagvaardingsprocedures
  • Advisering over personeelsbeleid, reorganisatie, fusie en overname, sociaal plan
  • Advisering en bemiddeling bij arbeidsconflicten (geen mediation)
  • Adviseren/procederen inzake Gelijke Behandelingswetgeving

Interim Arbeidsjurist

Arbeidsrecht De Graaf biedt u als ondernemer de mogelijkheid om u te ondersteunen indien u op tijdelijke basis behoefte heeft aan een specialist op het gebied van het arbeidsrecht. Door deze inschakeling voorzien wij u in flexibele en tijdelijke ondersteuning ter versterking vanwege ziekte of zwangerschap dan wel bij de implementatie van nieuwe wetgeving, de implementatie van een huishoudelijk- of verzuimreglement, of overige aanvullende reglementen of arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsrecht De Graaf adviseert u graag!