Werkwijze

Voor Arbeidsrecht De Graaf is het belangrijk dat u op een plezierige wijze met ons kantoor kennis maakt en verdere zaken doet.

Dat betekent dat wederzijdse afspraken dienen te worden nagekomen. Vooraf zenden wij u onze algemene voorwaarden. Op alle diensten, (andere) werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Arbeidsrecht De Graaf en haar opdrachtgevers zijn de Algemene Voorwaarden Arbeidsrecht De Graaf van toepassing.

Uiteraard wilt u weten wat er rondom uw dossier speelt en wilt u geïnformeerd worden over de ontwikkelingen dienaangaande. Om die reden streven wij er naar om u vooraf zo veel mogelijk te laten weten wat wij voor u gaan doen, bijvoorbeeld door brieven vooraf in concept ter goedkeuring aan u toe te zenden. Vervolgens ontvangt u van de definitieve stukken een kopie.

Bovendien ontvangt u altijd een kopie dan wel een doorgestuurde e-mail van de overige correspondentie met de wederpartij of andere betrokkenen.  Zo houden wij u nauwkeurig op de hoogte van de diverse stappen in het proces en weet u precies wat er speelt.

Arbeidsrecht De Graaf is van mening dat alleen dossierkennis niet voldoende is. Door middel van een proactieve werkwijze denken wij met u mee en nemen wij uw zorgen uit handen. Dit doen wij door een snelle terugkoppeling op uw vragen te geven. Ook doen wij ons uiterste best om afspraken en toezeggingen over tijdstippen waarop bepaalde werkzaamheden zullen zijn verricht, na te komen. Indien dit in het uiterste geval niet mogelijk is stellen wij u daarvan in kennis en plannen wij samen met u een nieuwe afspraak.

Zeg waar je voor staat. En sta voor wat je zegt!