Betaling per uur

De traditionele methode is de mogelijkheid van betaling op basis van betaling per uur. Wij hanteren een vast uurtarief. Dit tarief is inclusief kantoorkosten en exclusief omzetbelasting.

Vaste prijs

Uw zaak wordt van begin tot eind behandeld tegen een vooraf overeen te komen vaste prijs. Deze prijs betreft het honorarium van de jurist ongeacht het aantal uren dat aan uw dossier wordt besteed. Daarmee weet u van te voren tegen welk honorarium wordt gedeclareerd.

Interim Arbeidsjurist

Arbeidsrecht De Graaf biedt u als ondernemer de mogelijkheid om u te ondersteunen indien u op tijdelijke basis behoefte heeft aan een specialist op het gebied van het arbeidsrecht. Door deze inschakeling voorzien wij u in flexibele en tijdelijke ondersteuning ter versterking vanwege ziekte of zwangerschap dan wel bij de implementatie van nieuwe wetgeving, de implementatie van een huishoudelijk- of verzuimreglement, of overige aanvullende reglementen of arbeidsvoorwaarden.

Voor verdere informatie kunt u vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen of vult u het contactformulier in.