De intentieverklaring in de arbeidsovereenkomst

16 november 2016By Caroline de Graaf

De feiten Werknemer is op 1 november 2010 op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor de tijd van twaalf maanden in dienst getreden van (de rechtsvoorganger van) Philip Invest B.V.. Werkgever en werknemer komen in de arbeidsovereenkomst overeen dat zij vrijwillig de CAO voor het Technisch Installatiebedrijf – met uitzondering van afwijkende afspraken welke in … Read More

Hoe flexibel is flexibel? Het rechtsvermoeden arbeidsomvang, goed werkgeverschap en de min- maxovereenkomst

6 januari 2016By Caroline de Graaf

Anno 2016 zijn flexibele krachten niet meer weg te denken uit het arbeidsrecht. Flexibele arbeidsovereenkomsten, zoals het 0-urencontract of de min- maxovereenkomst, voorzien in een behoefte wanneer de werkgever flexibiliteit nodig heeft in de arbeidsomvang. De  vraag die aan de kantonrechter te Assen d.d. 20 mei 2015 (ECLI:NL:RBNNE:2015:3002) werd voorgelegd  is of het rechtsvermoeden ‘arbeidsomvang’ … Read More