Geen overgang onderneming. Wel overname personeel. Ondanks van toepassing zijnde cao met daarin proeftijdbeding kan beding volgens Hof niet worden ingeroepen

29 december 2012By Caroline de Graaf

In deze procedure staat de vraag centraal of het proeftijdbeding uit de van toepassing zijnde cao waarnaar in de ondertekende arbeidsovereenkomst wordt verwezen, door werkgever kan worden ingeroepen. Het Hof te ‘s-Hertogenbosch (d.d. 18 december 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BY7239) beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe in casu als volgt. Feiten Werknemer was sinds 2006 tot september … Read More

Opzegging lidmaatschap kerk geeft reden voor ontslag

12 december 2012By Caroline de Graaf

In deze ontslagprocedure staat de vraag centraal of dit ontslag van een 57-jarige werkneemster ook kennelijk onredelijk kan zijn. De kantonrechter te Groningen (d.d. 18 oktober 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BY4910) beantwoordt deze vraag bevestigend en overweegt daartoe als volgt. De feiten Werkneemster is op 7 oktober 1996 in dienst getreden bij (de rechtsvoorganger van) de Vereniging voor … Read More

Werkneemster verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst

9 oktober 2012By Caroline de Graaf

In deze ontbindingsprocedure staat de vraag centraal of de Rabobank zich als een goed werkgever heeft gedragen bij de boventallig verklaring van een 62-jarige werkneemster. De kantonrechter te ‘s-Hertogenbosch (d.d. 28 september 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BX9173) beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe als volgt. De feiten Werkneemster is op 6 september 1965 in dienst getreden van Rabobank, … Read More

Ontslag op staande voet wegens overtreding rookverbod terecht gegeven

26 september 2012By Caroline de Graaf

In deze procedure staat de vraag centraal of het ontslag op staande voet wegens het roken door werknemer in strijd met het rookverbod, terecht is verleend. Het hof te Arnhem (d.d. 5 september 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BX6556) beantwoordt deze vraag, anders dan de kantonrechter, bevestigend en overweegt daartoe als volgt. De feiten Elementis is een bedrijf waar … Read More

Zus van overleden werknemer heeft recht op beëindigingsvergoeding

17 september 2012By Caroline de Graaf

Vordering van de erfgename van een overleden werknemer wordt door de kantonrechter toegewezen. Er is geen sprake van een overeenkomst onder ontbindende voorwaarde. In deze procedure staat de vraag centraal of de werkgever zijn verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst tot uitbetaling van de beëindigingsvergoeding dient na te komen, nu de arbeidsovereenkomst door het overlijden van de … Read More