Met ingang van 1 juli 2015 gaat er heel wat veranderen in het Nederlandse ontslagrecht. De ontslagroutes via het UWV en de kantonrechter blijven bestaan. Er bestaat per 1 juli 2015 echter géén vrije keuze meer in de route. Ook blijven onder de Wet Werk en Zekerheid in principe dezelfde opzegverboden van toepassing. Echter, de route via de kantonrechter om wegens een bedrijfseconomische reden de arbeidsrelatie met een zieke werknemer  te laten ontbinden wordt per 1 juli 2015 in het geheel afgesloten.

Ontslagroute

De verplichte ontslagroute verloopt na 1 juli 2015 als volgt:

  • UWV: verval arbeidsplaats wegens bedrijfseconomische reden, Langdurige arbeidsongeschiktheid
  • Kantonrechter: Veelvuldig ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen/nalaten, weigeren arbeid te verrichten i.v.m. gewetensbezwaar, verstoorde arbeidsverhouding, overige omstandigheden

Opzegverboden

De belangrijkste opzegverboden zijn:

  • tijdens ziekte of zwangerschap;
  • tijdens dienstplicht
  • tijdens OR-lidmaatschap
  • wegens het lidmaatschap van een vakbond
  • wegens ouderschapsverlof
  • wegens overgang van onderneming.

Tot 1 jul i 2015 geldt dat van deze opzegverboden reflexwerking uitgaat bij de kantonrechter. Formeel is de rechter niet gebonden aan de opzegverboden. De rechter dient wel te kijken of een ontslagverzoek verband houdt met een opzegverbod. Bijvoorbeeld in geval van ziekte. Betreft het bijvoorbeeld een ontbindingsverzoek van een zieke werknemer, maar is de reden een bedrijfseconomische, dan kan de kantonrechter het opzegverbod passeren en mogelijk het verzoek toewijzen.

Per 1 juli 2015 kan deze weg níet meer worden bewandeld. Artikel 7:670a lid 3 BW bepaalt dat de opzegverboden tijdens zwangerschap, tijdens dienstplicht of tijdens het OR-lidmaatschap niet van toepassing zijn in geval van bedrijfseconomische redenen waardoor de arbeidsplaats van de betreffende werknemer vervalt. Het opzegverbod tijdens ziekte wordt níet genoemd. Met als gevolg dat er in geval van arbeidsongeschiktheid tot 104 weken géén opzegging maar ook geen ontbinding meer kan plaatsvinden.

Met de Wet Werk en Zekerheid wordt hiermee aldus een definitief einde gemaakt aan de route om via de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wegens bedrijfseconomische redenen te laten ontbinden. De belangrijkste overweging van de wetgever is dat ‘de plicht van de werkgever om de werknemer tijdens ziekte te reïntegreren zwaarder weegt dan het belang van de werkgever een zieke werknemer wegens bedrijfseconomische redenen te kunnen ontslaan.’ Overigens is het wel mogelijk om de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer te beëindigen indien er sprake is van een algehele bedrijfssluiting.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.