Regelgeving en politieke beslissingen zorgen voor een continue stroom van veranderingen binnen het arbeidsrecht anno 2015. Deze veranderingen vragen veel van uw bedrijf en personeelsadministratie. In deze bijeenkomst willen wij onze kennis met u delen. Daarom koppelen wij een interactief kennisdeel aan praktijksituaties en vertalen wij deze kennis door naar mogelijke vraagstukken die bij uw organisatie zouden kunnen gaan spelen.

Datum/tijd: Woensdag 21 januari 2015, 19:30 uur.
Plaats: Gemeentehuis De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD  Zuidwolde.

Mogelijkheden voor werkgevers in De Wolden

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Hierdoor verandert er ook het een en ander voor werkgevers. Fred Borchers neemt u mee in de mogelijkheden – zoals een specifieke loonkostensubsidie – die de Participatiewet u als werkgever biedt. Daarnaast zal hij de ontwikkelingen rondom de Quotumwet en het Werkbedrijf Arbeidsmarktregio Drenthe toelichten.

Arbeidsrecht: De Wet Werk en Zekerheid, hoe zit het ook weer?

Op 1 januari 2015 treedt een belangrijk deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking. Op 20 mei jl. hebben wij u hierop voorbereid. De praktijk wijst uit dat er nog veel vragen en onduidelijkheden over dit ‘Nieuwe Arbeidsrecht’ bestaan. Daarom organiseren wij een vervolg.

Caroline de Graaf vat in deze bijeenkomst de wijzigingen van de WWZ nog eens samen, biedt een praktisch inzicht in de gevolgen voor de praktijk en blikt vooruit op de verder in 2015 te verwachten arbeidsrechtelijke ontwikkelingen.
Bovendien wordt u volop de ruimte geven om vragen te stellen die zoveel mogelijk zullen worden beantwoord. Bijvoorbeeld: Wat houdt de overgangsregeling transitievergoeding MKB in? Hoe zit het ook al weer met de scholingsplicht en de transitievergoeding? Gelden er overgangsregelingen met betrekking tot de ketenregeling en ingestelde vorderingen? Zo ja, kan ik daar in mijn geval nog iets mee? Wordt het ontslag inderdaad goedkoper? Kan ik dan beter met ontslag wachten? Waarom wordt dossieropbouw nu opeens veel belangrijker?

Schroom niet, stel uw vragen!

Graag maken we het seminar interactief. Tijdens de bijeenkomst krijgt u daarvoor volop de gelegenheid. U kunt uw vraag ook vooraf mailen zodat we deze (anoniem) kunnen inbouwen in de presentatie. Mail uw vraag dan uiterlijk vóór 12 januari 2015 aan c.degraaf@arbeidsrechtdegraaf.nl of f.borchers@dewolden.nl.

Programma
19:30 uur            Ontvangst

19:45 uur            Welkom

19:50 uur            Participatiewet: Mogelijkheden voor werkgevers in De Wolden

20:15 uur            Wet Werk en Zekerheid/Dossiervorming

21:00 uur            Vragen

21:15 uur            Afsluiting

Locatie
Gemeentehuis De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde.

Kosten
Deelname aan de bijeenkomsten is kosteloos.

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 18 januari 2015 door een e-mail te sturen naar c.degraaf@arbeidsrechtdegraaf.nl of telefonisch 06 – 252 83 566.  Uiteraard zijn ook uw collega of relaties van harte welkom. We verzoeken hem of haar zich dan wel persoonlijk aan te melden.
We zien u graag op woensdag 21 januari 2015!
Met vriendelijke groet,

Namens de Gemeente De Wolden                                      Namens Arbeidsrecht De Graaf

Fred Borchers                                                                          Caroline de Graaf
Jeannette Los

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.