In deze procedure staat de vraag centraal of het stelselmatig over een langere periode blikjes cola wegnemen uit een magazijn een voldoende grond oplevert voor een ontbinding wegens gewichtige redenen. De kantonrechter te Arnhem (d.d. 21 februari 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1980) beantwoordt deze vraag bevestigend en ontbindt, ondanks een 26 jarig durend dienstverband, de arbeidsovereenkomst om die reden. Hij oordeelt daartoe als volgt.

Feiten

Werknemer is op 1 oktober 1986 in dienst getreden van UMC in de functie van medewerker service bij de productgroep Logistiek & Services van het Servicebedrijf. Werknemer wordt op 3 december 2012 geconfronteerd met het feit dat hij regelmatig op vrijdag 3 tot 4 blikjes cola zonder toestemming van het UMC uit het voorraadmagazijn wegnam en opdronk met collega’s tijdens de middagpauze. Werknemer ontkent dit. Eerst na zijn ontkenning wordt hij geconfronteerd met camerabeelden waarop is vastgelegd dat werknemer de betreffende colablikjes wegneemt. Werknemer wordt op non-actief gesteld. Op 11 december 2012 vindt er een hoorzitting plaats. Aldaar bekent werknemer dat hij inderdaad gedurende geruime tijd structureel elke vrijdagmiddag betreffende cola blikjes heeft weggenomen. Werkgever dient een ontbindingsverzoek in.

Vordering werkgever

Werkgever vordert ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een gewichtige reden. Deze reden bestaat uit een zodanige gedraging van werknemer, op grond waarvan van het UMC in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst met werknemer te laten voortduren.

Verweer werknemer

Werknemer betoogt dat het ontslag een te zware maatregel is, gelet op zijn persoonlijke omstandigheden. Gedurende zijn 26-jarig dienstverband heeft hij zijn functie altijd naar behoren uitgevoerd. Ook zal het ontslag grote financiële gevolgen voor hem hebben.

Het oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter is het eens met de werknemer dat de gevolgen van de ontbinding voor de werknemer groot zijn. De aangevoerde omstandigheden wegen echter niet op tegen de aard en de ernst van de gedragingen
van de werknemer. Ook de relatief geringe waarde van de blikjes cola doen daar niet aan af. Werknemer was zich ten volle bewust dat wat hij deed verboden is. Van dat risico moet hij ook zelf de gevolgen dragen. Om die reden ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst wegens een gewichtige reden. Voor toekenning van een vergoeding is dan ook geen plaats.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.