College van B&W van de gemeente ‘s-Hertogenbosch maakt verboden onderscheid op grond van geslacht, aldus het College voor de Rechten van de Mens d.d. 3 juli 2013, oordeel 2013-84. Dit omdat het College een werknemer die in een transgendertraject zit (van man naar vrouw) aan blijft schrijven als man. Het college maakt geen onderscheid door afwijzing betaald buitengewoon verlof voor bezoeken aan psycholoog, logopedist en schoonheidsspecialist, aldus het College voor de Rechten van de Mens.

Situatie

Een vrouw werkt bij een sociaal werkvoorzieningschap (hierna: het werkbedrijf). Het werkbedrijf valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De vrouw heeft een indicatie op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Toen zij in dienst trad van het werkbedrijf was zij nog een man. Zij heeft enkele jaren geleden aan het werkbedrijf meegedeeld dat zij transgender is en dat zij vanaf dat moment als vrouw door het leven wilde gaan.Het werkbedrijf is de vrouw, ook nadat zij had gevraagd haar als vrouw en met haar vrouwelijke voornaam aan te spreken, doorgaans blijven aanschrijven als man. Ook heeft de vrouw aan haar werkgever gevraagd of zij onder werktijd betaald verlof kon krijgen voor bezoeken aan psycholoog, logopedist en schoonheidsspecialist in verband met haar transgendertraject.Het werkbedrijf heeft dit niet toegestaan. Na een incident op de werkvloer, waarbij de vrouw een ruit heeft ingeslagen, is de arbeidsovereenkomst met de vrouw ontbonden. De vrouw heeft aangevoerd dat het werkbedrijf met het voorgaande en door haar niet te beschermen tegen discriminatie door collega’s verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt.

Oordeel

Het College spreekt als zijn oordeel uit dat het College van B&W van de gemeente ‘s-Hertogenbosch jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt bij de bejegening door de wijze waarop zij is aangeschreven. Ook heeft het College uitgesproken dat niet is gebleken dat het College van B&W van de gemeente ‘s-Hertogenbosch jegens de vrouw onderscheid heeft gemaakt op grond van geslacht door de wijze van bescherming tegen discriminatoire bejegening door collega’s en door de arbeidsovereenkomst met haar te beëindigen. Het College van B&W van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft jegens de vrouw geen onderscheid op grond van geslacht gemaakt door betaald buitengewoon verlof voor bezoeken aan deskundigen af te wijzen.

Toelichting

Niet is komen vast te staan dat de vrouw bij haar werkgever heeft geklaagd over discriminatie door collega’s of dat de werkgever daarvan op een andere manier op de hoogte was of had moeten zijn. Dit betekent dat de vraag of het werkbedrijf heeft nagelaten actie te ondernemen niet aan de orde is. Niet gebleken is dan ook dat het werkbedrijf de vrouw onvoldoende heeft beschermd tegen discriminatoire bejegening door collega’s. Het College heeft vastgesteld dat het werkbedrijf de regel hanteert dat nooit betaald buitengewoon verlof wordt toegekend voor bezoeken aan deskundigen, niet zijnde artsen, behalve als het bezoek verband houdt met een handicap waarvoor de werknemer een Wsw-indicatie heeft. De vrouw heeft geen Wsw-indicatie in verband met het transgendertraject. Het College is van oordeel dat het werkbedrijf met deze regel geen onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt omdat de regel voor alle werknemers geldt en werknemers die zich in een transgendertraject bevinden hierdoor niet bijzonder worden getroffen in vergelijking met werknemers die los van hun arbeidshandicap noodzakelijke behandelingen moeten ondergaan bij deskundigen die geen arts zijn. Het College heeft vastgesteld dat het incident op de werkvloer, voor de werkgever de aanleiding vormde de arbeidsovereenkomst met de vrouw te laten ontbinden. Niet is gebleken dat er sprake was van een verband met het transgendertraject van de vrouw.

Bron: College voor de Rechten van de Mens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.