Per 1 januari 2013 is de Wet uniformering loonbegrip in werking getreden. Met de introductie van dit uniform loonbegrip wordt een administratieve lastenverlichting beoogd. In plaats van verschillende definities en
berekeningen zijn thans de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) gelijk.

Kort samenvattend betekent dit voor u als werkgever:

  • In plaats van de verplichte werkgeversvergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw betaalt de werkgever via een werkgeversheffing een bijdrage aan de Belastingdienst. Hierover zijn geen loonheffingen verschuldigd;
  • De grondslag van het werkgeversdeel voor de Awf-premie zal overeenkomen met de overige werkgeverspremies. Het werknemersdeel voor de Algemeen werkloosheidsfonds premie (Awf-premie) vervalt. Ook wordt de franchise voor de Awf-premie afgeschaft;
  • De fiscale bijtelling voor het privĂ©gebruik van de auto is per 1 januari 2013 opeens grondslag voor de berekening van de premieheffing
    werknemersverzekeringen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.