PRIVACY VERKLARING ARBEIDSRECHT DE GRAAF

Arbeidsrecht De Graaf gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

PERSOONSGEGEVENS
U kunt uw persoonsgegevens opgeven via de website als u gebruik maakt van onze online dienstverlening via het besloten deel van de website. Het gaat dan om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u onze website bezoekt.

DOELEINDEN
Arbeidsrecht De Graaf verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor Arbeidsrecht De Graaf niet mogelijk juridische dienstverlening voor u uit te voeren.

Arbeidsrecht De Graaf verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:
– Juridische dienstverlening;
– Online dienstverlening;
– Evaluatie van dienstverlening;
– Voldoen aan wet- en regelgeving.

BEVEILIGING
Arbeidsrecht De Graaf beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

COOKIES
Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Voor een volledige werking van de website plaatst Arbeidsrecht De Graaf cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven minimaal 2 jaar in uw browser aanwezig. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

ANDERE WEBSITES
Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Arbeidsrecht De Graaf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

SOCIAL MEDIA
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken: Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+ om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Arbeidsrecht De Graaf kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

TERMIJN
Arbeidsrecht De Graaf bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn.

UW RECHTEN EN VRAGEN
Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: welkom@arbeidsrchtdegraaf.nl.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Arbeidsrecht De Graaf een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

GEGEVENSVERWERKER
De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is: Arbeidsrecht De Graaf (KvK-nummer 01141790) gevestigd te De Wijk aan het adres Broeksteeg 3, 7957 BZ.

Datum laatste wijziging: 15 november 2018