Mr. C.G.W. (Caroline) de Graaf -Tolkamp is lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA).

De NVRA is dé vereniging van en voor professionals in de juridische dienstverlening. Opgericht in 1928 is de NVRA uitgegroeid tot een ledenorganisatie die opereert in het hart van de juridische dienstverlening. Meer dan 130 juristen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere rechtshulpverleners zijn lid van de NVRA.

De vereniging stelt zich ten doel het waarborgen van een kwalitatief goede juridische dienstverlening. Daarnaast streeft de NVRA naar kwaliteitsverbetering en bevordering van een goede juridische beroepsuitoefening. Dit doet zij mede door het toepassen van toetredingsvoorwaarden, gedragsregels en de handhaving daarvan.

Goede kwaliteit is zowel voor u als rechtzoekende alsook voor de juridische professional van groot belang.